Λ. Βουλιαγµένης 189, ∆άφνη

τ. 211 4129330 - 6971941064

Image
Image
Image

Ημέρες & ώρες λειτουργίας

∆ΕΥΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00 - 18:00
ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:00 - 21:00
Image

Λ. Βουλιαγµένης 189, ∆άφνη | τ. 211 4129330 - 6971941064

© COPYRIGHT 2019. ALL RIGHTS RESERVED